Szkolenia

Szkoła Nowego Zduństwa

Firma Cebud od ponad 25 lat aktywnie włącza się we wszelkie działania służące rozwojowi rzemiosła zduńskiego, by mogło ono nawiązywać do najlepszych standardów europejskich. Dlatego współdziała w prowadzonych przez krakowski cech zduński cykli szkoleń pod nazwą „Szkoła Nowego Zduństwa” (zwykle dwudniowych) organizowanych dla firm i osób które chcą przekwalifikować się i nauczyć wykonywania zawodu zduna na dzisiejszym poziomie zaawansowania technologicznego a także budowania pieców pokojowych z urządzeń i materiałów wytwarzanych przez Cebud.

Naszą fundamentalną ideą jest „piękne i tanie ogrzewanie całych domów drewnem”. Stawiamy na jakość, dlatego nieustannie prowadzimy prace badawcze i wprowadzamy nowe rozwiązania techniczne do naszych produktów. Dlatego w ramach praktycznych szkoleń zduńskich uczymy jak na nich pracować i jak je projektować, by możliwie najbardziej ekonomicznie i ekologicznie, bez zagrożenia dla zdrowia i środowiska, móc ogrzewać nimi nawet całe domy w sposób wygodny, komfortowy i stabilny. Szkolenia obejmują m.in. wiedzę z zakresu ich dostosowania do zapotrzebowania budynku na ciepło, projektowania i budowania modułów akumulacyjnych i rożnego asortymentu płyt do tzw. ciepłej zabudowy, użytkowania profesjonalnych zduńskich zapraw klejowych czy tynków zduńskich, przekazywaną w sposób praktyczny którą poszerzają o wiele innych aktualnych zagadnień dotyczących branży zduńskiej związanych z ogrzewaniem domów drewnem (biomasą drzewną).

Praktyczna nauka zawodu zduńskiego

Obejmuje praktyczne wprowadzenie w stosowanie najnowszych materiałów, urządzeń i technologii, na poziomie współczesnego zaawansowania technologicznego rynku europejskiego w zakładzie zduńskim Cebud. Uczestnikami szkolenia praktycznego w pierwszym rzędzie mogą być uczniowie Szkoły Branżowej chcący nauczyć się zawodu zduna w ramach dualnej nauki zawodu. Mogą być nimi również dorośli, przekwalifikowujący się do zawodu zduna.

Roczna Szkoła Nowego Zduństwa

  • dla osób z branży z minimum kilkuletnim doświadczeniem w budowie kominków ( tzw. „kominkarzy” )
  • dla osób z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu tradycyjnych materiałów i technologii zduńskich

Szkolenie odbywa się w formie : Dwudniowa sesja ( pn/wt ) raz w miesiącu + zadania praktyczne ( w zakładzie zduńskim ) do realizacji w okresie miesiąca (sponsorowane).
Na zajęciach wspólnych- grupowych, oprócz wiedzy teoretycznej omawia się i przygotowuje praktyczne realizacje wykonywane przez uczestników w ciągu miesiąca w wybranych technologiach i materiałach (różnych obecnych na rynku Producentów).

Roczna Szkoła przygotowuje do fachowego i zawodowego wykonywania robót zduńskich tak w zakresie budowy kominków, jak przede wszystkim budowy różnego rodzaju współczesnych pieców pokojowych tzw. piecokominków. Przygotowuje równocześnie do zdania egzaminu zawodowego czeladniczego lub mistrzowskiego, oraz daje podstawę do uzyskania certyfikatu w zawodzie zdun. Szczegółowe warunki uczestnictwa są podawane indywidualnie po przyjęciu i zaakceptowaniu zgłoszenia Kandydata do wzięcia udziału w Szkole. Zgłoszenia udziału można kierować do biura Cebud lub do biura Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych w Krakowie.

Szkolenia odbywają się pod patronatem Małopolskiego Cechu Zdunów i przy współudziale pracowników naukowych AGH, UJ i innych

Sesje naukowe, kongresy

To forma szkolenia permanentnego, które umożliwia aktualizację i uzupełnienie wiedzy ze szkoleń praktycznych. Rozszerza tematykę z zakresu nowych zduńskich technologii grzewczych, umożliwiając poznawanie tak starych jak i najnowszych rozwiązań, urządzeń i materiałów. Zwykle współorganizowane z Małopolskim Cechem Zdunów i z udziałem pracowników naukowych uczelni, instytutów naukowych, specjalistów z branży zduńskiej czy przedstawicieli władz.

Szkolenia tego typu są potrzebne jako stałe uzupełnianie wiedzy i są również okazją do spotkań i wymiany doświadczeń dla aktualnych i byłych uczestników szkoleń zduńskich między sobą i z innymi rzemieślnikami.

Kursy wprowadzające – produktowe Producenta

To jednodniowe lub typowo trzy jednodniowe szkolenia organizowane w niedużym odstępie czasu, przeznaczone tylko dla zdunów lub dla osób przynajmniej z kilkuletnim doświadczeniem w budowie kominków. Osobom już doświadczonym w budowie pieców i kominków 3-dniowy cykl szkoleniowy ma pomóc w właściwy sposób rozpocząć stosowanie produkowanych i sprzedawanych przez firmę wyrobów i materiałów, a przez to upowszechnić stosownie nowoczesnych technologii zduńskich.

Kurs ma pomóc uniknąć błędów i ewentualnych „wpadek” na montażu, a także nauczyć właściwej promocji i skutecznej sprzedaży pieców pokojowych jako piecokominków czy akumulacyjno-grzewczych kominków.

Kurs, oprócz przekazywania ogólnej wiedzy teoretycznej, zawiera także szkolenia praktyczne i przygotowuje pod nadzorem instruktora do indywidualnego wykonywania pierwszych prac.

Dyplom udziału w Kursie Wprowadzającym, uprawnia do stosowania wszystkich wyrobów i materiałów producenta (Cebud sprzedaje swoje wyroby tylko przez sieć uprawnionych, posiadających uprawniający Dyplom sprzedawców i wykonawców).

Dyplom jest wydawany po ukończeniu cyklu szkoleniowego i po samodzielnym wykonaniu określonych prac praktycznych, czyli po zdaniu tzw. „Wewnętrznego Egzaminu Wstępnego”.

Kurs zawiera również podstawową wiedzę o budowaniu systemów grzewczych stosowanych do współczesnych domów mieszkalnych. Trzydniowy cykl szkoleniowy jest konieczny do poprawnego stosowania wykonywanych z Akubetu urządzeń, przeznaczonych typowo do celów ogrzewania domów drewnem, jako głównego lub alternatywnego źródła ciepła.

Jednodniowe szkolenia prezentują produkowane i sprzedawane przez Cebud wyroby i urządzenia, przeznaczone do budowy pieców i kominków w technologii prefabrykacji, na bazie nowej generacji szamotu- kompozytu akumulacyjnego „Akubetu”.

Program zawiera również krótkie szkolenie praktyczne z podstawowych zasad stosowania wyrobów i produkowanych materiałów. Szkolenie jest też zalecane firmom które pierwsze szkolenia odbyły już przed wieloma laty, a obecnie chcą zaktualizować swoją wiedzę – zwłaszcza o wprowadzanych nowych produktach i technologiach (np. technologii spalania w piecokominkach gazu drzewnego).

Udział tylko w jednodniowym szkoleniu skoncentrowanym na wybranych produktach, również jest potwierdzany wydaniem Dyplomu Udziału w Szkoleniu Produktowym, który w ten sposób dopuszcza do stosowania niektórych wyrobów Producenta (zwykle płyt akumulacyjnych do budowy ciepłych brył) i upoważnia do ich zakupu i stosowania. Prefabrykaty Akubetowe firmy Cebud są sprzedawane wyłącznie osobom które uzyskały uprawniający do ich stosowania dyplom.

Jedno i trzydniowe szkolenia są nieodpłatne.

Organizowane tylko w ogłoszonych terminach i po potwierdzeniu zgłoszenia przez Biuro Organizatora.

Wszystkie terminy w dziale AKTUALNOŚCI.
Zgłoszenia: e-mail: marketing@cebud.eu
Informacje szczegółowe: +48 664 058 205 lub 692-474-762

Wszystkich zainteresowanych nowymi rozwiązaniami w kwestii stosowania nowoczesnych technologii zduńskich, tak by przyjaźnie dla środowiska i tanio ogrzewać całe domy drewnem pragniemy zachęcić do wzięcia udziału w naszych zduńskich Szkoleniach Produktowych oraz w „Szkole Zduńskiej”.

Szkolenia Produktowe

Jednodniowe szkolenia prezentujące produkowane i sprzedawane przez Cebud wyroby i urządzenia, przeznaczone do budowy pieców i kominków w technologii prefabrykacji, na bazie nowej generacji szamotu- kompozytu akumulacyjnego „Akubetu”.

W programie krótkie szkolenie praktyczne z podstawowych zasad stosowania wyrobów i prezentowanych materiałów. Szkolenie jest też zalecane firmom które pierwsze szkolenia odbyły już przed wieloma laty, by mogły zaktualizować swoją wiedzę o nowych produktach.

Udział potwierdzony jest wydaniem Dyplomu Udziału w Szkoleniu Produktowym, który równocześnie dopuszcza do stosowania niektórych wyrobów Producenta (zwykle płyt akumulacyjnych do budowy ciepłych brył).

Jedno i trzydniowe szkolenia są nieodpłatne.

Organizowane tylko w ogłoszonych terminach i po potwierdzeniu zgłoszenia przez biuro Organizatora.

Wszystkie terminy w dziale AKTUALNOŚCI.
Zgłoszenia: e-mail: marketing@cebud.eu
Informacje szczegółowe: 795-464-006 lub 692-474-762

Wszystkich zainteresowanych nowymi rozwiązaniami w kwestii stosowania nowoczesnych technologii zduńskich, tak by przyjaźnie dla środowiska i tanio ogrzewać całe domy drewnem pragniemy gorąco zachęcić do wzięcia udziału w naszych „Zduńskich Szkoleniach Zasadniczych” oraz w „Szkole Zduńskiej”.

Szkolenia proekologicznego ogrzewania współczesnych domów drewnem – polskim OZE

Szkolenia odbywają się pod patronatem Małopolskiego Cechu Zdunów i przy współudziale pracowników naukowych AGH oraz UJ.