Scroll to top
en pl

PIECOKOMINKI

akumulacyjne piece do ogrzewania całych domów drewnem

i ozdobne kominki

– w jednym

– Najtańsze, najpiękniejsze i neutralne klimatycznie ciepło z OZE
– Niezależne od prądu i warunków pogodowych ogrzewanie domów
– Komfortowe – z 12 – 24 godzinnym bezobsługowym okresem grzewczym
– Bezpieczne dla środowiska i z najzdrowszym systemem grzewczym

Założona w 1987r. firma CEBUD

– kontynuuje tradycje rzemiosła zduńskiego
– buduje akumulacyjne piece, kuchnie i kominki kaflowe
– rozwija nowe technologie budowy
współczesnych pieców pokojowych – piecokominków
do ogrzewania całych domów biomasą drzewną

Cebud jest znanym krajowym i europejskim producentem innowacyjnych pieców pokojowych z opatentowanego akumulacyjnego kompozytu szamotowego – akubetu dzięki, któremu jeden piecokominek może zastąpić 2-3 tradycyjne piece kaflowe.

Ekspozycja piecokominków, projekty, zamówienia

w salonie Kraków, ul. Balicka 320 (Mydlniki)

Poznaj nas i naszą misję

strzalki-zielone

zakład zduński

- projekty
- kompleksowe wykonawstwo
przez mistrzów zduńskich

zakład produkcyjny

- akumulacyjnych palenisk piecowych
- prefabrykatów akumulacyjnych do pieców i kominków
- kafli piecowych i kominkowych
- innych urządzeń zapewniających ogrzewanie całych domów PIECOKOMINKIEM z Akubetu

ARCHITEKTURA zewnętrznej bryły piecokominków z AKUBETU może być nowoczesna lub tradycyjna, kaflowa lub tynkowana ale zawsze akumulacyjna i grzewcza.

SPOSÓB OGRZEWANIA współczesnym piecem pokojowym – PIECOKOMINKIEM

Tak jak od wieków tradycyjne piece kaflowe, tak i nasze piecokominki, czyli współczesne piece pokojowe z „szybą kominkową” są zdolne ogrzewać dom w sposób ciągły, typowo przez 12-24godzin, i to również w sposób bardzo komfortowy – tylko 1 – 3 załadunkami drewna na dobę, a więc bez konieczności ciągłego podtrzymywania ognia i uciążliwego częstego dokładania opału. Akumulując ciepło na cały okres grzewczy, są piecami „ okresowego palenia” a nie „stałopalnymi” – jak typowe kominki które wymagają podtrzymywania w nich ognia.

Oprócz tego, że dzięki pięknej architekturze bryły i naturalnemu pięknu ognia oglądanego przez czystą szybę, podobnie jak kominki są źródłem przyjemnej rekreacji, to dzięki stosowaniu jako paliwa drewna opałowego (nie koniecznie drewna kominkowego), są równocześnie źródłem zapewniającym główne ogrzewanie budynku w sposób stabilny i niezależny od dopływu prądu – i to po możliwie najniższych kosztach.

Przechodząc na ogrzewanie domu piecem, przywracamy najzdrowsze ogrzewanie przez promieniowanie podczerwone, ograniczając w ten sposób typowo stosowany dziś system ogrzewania konwekcyjnego.

Ogrzewając dom drewnem i gwarantując niskoemisyjne spalanie na poziomie bezpiecznym dla zdrowia i środowiska, w sposób praktyczny a nie tylko deklaratywny przyczyniamy się do ochrony klimatu i czystego powietrza, gdyż praktycznie umożliwiamy zastępowanie stosowania kopalnych źródeł energii, odnawialnymi (OZE) – i to w najtańszy możliwy sposób.

OFERTA

BUDOWA WSPÓŁCZESNYCH PIECÓW – PIECOKOMINKÓW I PRZEBUDOWA KOMINKÓW DO NOWYCH WYMOGÓW

Nasze piecokominki, to nie tylko piękna architektura i przyjemność kontaktu z żywym ogniem – ale przede wszystkim to skuteczny i najtańszy system ogrzewania oparty na najbardziej dostępnym OZE jakim jest drewno – biomasa drzewna.

Nasze akumulacyjne piecokominki to bardzo komfortowy system indywidualnego ogrzewania domu – gdyż jest bardzo wygodny w obsłudze (średnio tylko 2 razy na dobę), i pozwala ogrzewać wszystkie pomieszczenia domu z jednej instalacji.

Jeden załadunek drewna pozwala na 12-24 godz. stabilny, bezobsługowy okres grzewczy, który w dodatku jest całkowicie niezależny od dopływu prądu i zapewnia ciepło również wtedy gdy go zabraknie. Duży jednorazowy załadunek drewna (piecowy), zapewnia piękny kominkowy widok ognia – zwykle przez około 2 godziny, a w kolejnych 12- tu – zapewnia najzdrowsze ogrzewanie przez promieniowanie nagrzanej bryły piecokominka.

Architektura współczesnego pieca pokojowego – piecokominka przeznaczonego do ogrzewania całego domu, zapewnia nie tylko jak współczesne kominki piękny widok płonącego ognia przez różnego rodzaju i wielkości przeszklone drzwiczki załadunkowe, ale może również swym wyglądem przypominać, bądź to tradycyjny piec kaflowy lub kaflowo – tynkowany albo całkowicie tynkowany, i to przy niemal dowolnym kształcie bryły – piecowej lub kominkowej.

Stare kominki ( w Małopolsce dot. wybudowanych przed 1 lipca 2017 r.) niespełniające nowych wymogów emisyjnych – również dostosowujemy i modernizujemy, przez co potwierdzamy spełnienie obowiązujących wymogów a zarazem zwiększamy i wydłużamy ich funkcję grzewczą – nawet dwukrotnie. By móc je nadal używać, trzeba to uczynić przed końcem 2022 r.

Aby oferowane piecokominki mogły zapewnić możliwie najskuteczniejszy system ogrzewczy domu, muszą uwzględniać ich warunki techniczne zapotrzebowania na ciepło. Dlatego wizyta w salonie firmowym i ich sprzedaż powinna opierać się na przedstawionym projekcie domu i ewentualnej wizji lokalnej na budowie. Zaplanowanie piecokominka jako głównej instalacji ogrzewczej domu (choć nie jedynej) jeszcze przed zamknięciem uzgodnień z architektem, pozwoli ponadto wykorzystać możliwości które stworzyły regulacje Unijne dla budynków ogrzewanych biomasą ( ponad 5 – krotnie możliwy wyższy udział energii ze źródeł kopalnych), co pozwala na obniżenie kosztów budowy domu przynajmniej o tyle, ile będzie kosztowała cała instalacja grzewcza oparta na piecokominku (c.o. i c.w.u.)

CEBUD – Zakład produkcyjny

Od ponad 10 lat Cebud jest znanym na rynku krajowym i europejskim producentem współczesnych prefabrykowanych pieców – tzw. piecokominków oraz kominków akumulacyjnych z opatentowanego nowej generacji akumulacyjnego kompozytu szamotowego AKUBETU. W ofercie posiada: kilkadziesiąt modeli akumulacyjnych palenisk piecowych, kilka typów prefabrykatów do budowy piecowych kanałów akumulacyjno-grzewczych oraz kilka rodzajów płyt do budowy zewnętrznych ścian grzewczych pieców i kominków.

Jest właścicielem licznych patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych. Produkowane w technologii prefabrykacji współczesne piece pokojowe, typowo przeznaczone są do spalania drewna lub brykietu drzewnego. Obecnie w laboratorium zakładowym Firma prowadzi badania nad wdrożeniem do produkcji najnowszej na świecie technologii – pieców zduńskich do produkcji i spalania gazu drzewnego.

Wytwarzane prefabrykaty do budowy akumulacyjnych pieców pokojowych są sprzedawane wyłącznie do firm zduńskich i partnerskich, które po ukończeniu odpowiedniego cyklu szkoleniowego zdobyły dyplom uprawniający do budowy z nich instalacji grzewczych –piecokominków.

Cebud kontynuuje również produkcję – kiedyś pierwszych na krajowym rynku, bezwłóknistych płyt izolacyjnych do pieców i kominków, wytwarzanych z ekspandowanego perlitu, które izolując pozwalają równocześnie wydłużyć okres grzewczy pieca lub kominka.

Wobec ponownego wzrostu zainteresowania na rynku tradycyjnymi ozdobnymi kaflami piecowymi, CEBUD przywrócił swoją najstarszą produkcję –ręczny wyrób kafli w najlepszej technologii wygniatania ich z gliny. Przywraca i rozszerza w ten sposób możliwość budowy tradycyjnych pieców kaflowych o przepięknej ornamentyce gzymsów, cokołów i kafli – w tym dwóch typów kafli o wzorach zabytkowych i dwóch o wzorach współczesnych.

Szkolenia zduńskie

Firma CEBUD od 35 lat rozwija i wdraża do swojej produkcji i usług innowacyjne technologie zduńskie, zapewniające indywidualne ogrzewanie budynków mieszkalnych współczesnymi akumulacyjnymi piecami pokojowymi – piecokominkami. Mogą być one budowane wyłącznie przez wykwalifikowanych zdunów, z użyciem współczesnych materiałów akumulacyjnych oraz typowych i innowacyjnych urządzeń stosowanych dziś w branży zduńskiej. Aby skutecznie nauczyć się wykorzystać je do budowy pieców pokojowych – tzw. Piecokominków w sposób, który umożliwi im zapewnianie głównego i stabilnego ogrzewania całego domu drewnem – biomasą drzewną, firma aktywnie angażuje się w prowadzone przez Cech zduński lub pod jego patronatem szkolenia techniczne i dokształcające kursy branżowe czeladnicze i mistrzowskie dla dorosłych. Chcących przysposobić się do wykonywania zawodu zduńskiego, i wykonywać go w sposób bezpieczny, zgodny z aktualną wiedzą, wymaganiami technicznymi i emisyjnymi, zaprasza na organizowane cykle szkoleń, służąc swoją bazą techniczną i materiałami zduńskimi.

Dla zdunów posiadających potwierdzone kwalifikacje zawodowe i doświadczonych w stosowaniu tradycyjnych technologii i materiałów zduńskich, organizuje wspólnie z Cechem krótsze cykle szkoleniowe dokształcające do stosowania nowych technologii, urządzeń i materiałów zduńskich.

Zaproszenia kandydatów na organizowane cykle branżowych i technicznych szkoleń oraz do rocznej „Szkoły Nowego Zduństwa” przygotowującej do zdobycia zawodowego tytułu Czeladnika lub Mistrza, są ogłaszane systematycznie na stronie Małopolskiego Cechu Zdunów lub firmy Cebud w różnych terminach.