Scroll to top
en pl

Szkolenia

Szkoła Nowego Zduństwa

Firma Cebud od ponad 25 lat aktywnie włącza się we wszelkie działania służące rozwojowi rzemiosła zduńskiego, by mogło ono nawiązywać do najlepszych standardów europejskich. Dlatego współdziała w prowadzonych przez krakowski cech zduński cykli szkoleń pod nazwą„Szkoła Nowego Zduństwa” (zwykle dwudniowych) organizowanych dla firm i osób które chcą przekwalifikować się i nauczyć wykonywania zawodu zduna na dzisiejszym poziomie zaawansowania technologicznego a także budowania pieców pokojowych z urządzeń i materiałów wytwarzanych przez Cebud.

Naszą fundamentalną ideą jest „piękne i tanie ogrzewanie całych domów drewnem”. Stawiamy na jakość, dlatego nieustannie prowadzimy prace badawcze i wprowadzamy nowe rozwiązania techniczne do naszych produktów. Dlatego w ramach praktycznych szkoleń zduńskich uczymy jak na nich pracować i jak je projektować, by możliwie najbardziej ekonomicznie i ekologicznie, bez zagrożenia dla zdrowia i środowiska, móc ogrzewać nimi nawet całe domy w sposób wygodny, komfortowy i stabilny. Szkolenia obejmują m.in. wiedzę z zakresu ich dostosowania do zapotrzebowania budynku na ciepło, projektowania i budowania modułów akumulacyjnych i rożnego asortymentu płyt do tzw. ciepłej zabudowy, użytkowania profesjonalnych zduńskich zapraw klejowych czy tynków zduńskich, przekazywaną w sposób praktyczny którą poszerzają o wiele innych aktualnych zagadnień dotyczących branży zduńskiej związanych z ogrzewaniem domów drewnem (biomasą drzewną).

Praktyczna nauka zawodu zduńskiego

Obejmuje praktyczne wprowadzenie w stosowanie najnowszych materiałów, urządzeń i technologii, na poziomie współczesnego zaawansowania technologicznego rynku europejskiego w zakładzie zduńskim Cebud. Uczestnikami szkolenia praktycznego w pierwszym rzędzie mogą być uczniowie Szkoły Branżowej chcący nauczyć się zawodu zduna w ramach dualnej nauki zawodu. Mogą być nimi również dorośli, przekwalifikowujący się do zawodu zduna.

Roczna Szkoła Nowego Zduństwa
      • dla osób z branży z minimum kilkuletnim doświadczeniem w budowie kominków ( tzw. „kominkarzy” )
      • dla osób z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu tradycyjnych materiałów i technologii zduńskich

 

Szkolenie odbywa się w formie : Dwudniowa sesja ( pn/wt ) raz w miesiącu + zadania praktyczne ( w zakładzie zduńskim ) do realizacji w okresie miesiąca (sponsorowane).
Na zajęciach wspólnych- grupowych, oprócz wiedzy teoretycznej omawia się i przygotowuje praktyczne realizacje wykonywane przez uczestników w ciągu miesiąca w wybranych technologiach i materiałach (różnych obecnych na rynku Producentów).

Roczna Szkoła przygotowuje do fachowego i zawodowego wykonywania robót zduńskich tak w zakresie budowy kominków, jak przede wszystkim budowy różnego rodzaju współczesnych pieców pokojowych tzw. piecokominków. Przygotowuje równocześnie do zdania egzaminu zawodowego czeladniczego lub mistrzowskiego, oraz daje podstawę do uzyskania certyfikatu w zawodzie zdun. Szczegółowe warunki uczestnictwa są podawane indywidualnie po przyjęciu i zaakceptowaniu zgłoszenia Kandydata do wzięcia udziału w Szkole. Zgłoszenia udziału można kierować do biura Cebud lub do biura Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych w Krakowie.

Szkolenia odbywają się pod patronatem Małopolskiego Cechu Zdunów i przy współudziale pracowników naukowych AGH, UJ i innych specjalistów.

To forma szkolenia permanentnego, które umożliwia aktualizację i uzupełnienie wiedzy ze szkoleń praktycznych. Rozszerza tematykę z zakresu nowych zduńskich technologii grzewczych, umożliwiając poznawanie tak starych jak i najnowszych rozwiązań, urządzeń i materiałów. Zwykle współorganizowane z Małopolskim Cechem Zdunów i z udziałem pracowników naukowych uczelni, instytutów naukowych, specjalistów z branży zduńskiej czy przedstawicieli władz.

Szkolenia tego typu są potrzebne jako stałe uzupełnianie wiedzy i są również okazją do spotkań i wymiany doświadczeń dla aktualnych i byłych uczestników szkoleń zduńskich między sobą i z innymi rzemieślnikami.

To jednodniowe lub typowo trzy jednodniowe szkolenia organizowane w niedużym odstępie czasu, przeznaczone tylko dla zdunów lub dla osób przynajmniej z kilkuletnim doświadczeniem w budowie kominków. Osobom już doświadczonym w budowie pieców i kominków 3-dniowy cykl szkoleniowy ma pomóc w właściwy sposób rozpocząć stosowanie produkowanych i sprzedawanych przez firmę wyrobów i materiałów, a przez to upowszechnić stosownie nowoczesnych technologii zduńskich.

Kurs ma pomóc uniknąć błędów i ewentualnych „wpadek” na montażu, a także nauczyć właściwej promocji i skutecznej sprzedaży pieców pokojowych jako piecokominków czy akumulacyjno-grzewczych kominków.

Kurs, oprócz przekazywania ogólnej wiedzy teoretycznej, zawiera także szkolenia praktyczne i przygotowuje pod nadzorem instruktora do indywidualnego wykonywania pierwszych prac.

Dyplom udziału w Kursie Wprowadzającym, uprawnia do stosowania wszystkich wyrobów i materiałów producenta (Cebud sprzedaje swoje wyroby tylko przez sieć uprawnionych, posiadających uprawniający Dyplom sprzedawców i wykonawców).

Dyplom jest wydawany po ukończeniu cyklu szkoleniowego i po samodzielnym wykonaniu określonych prac praktycznych, czyli po zdaniu tzw. „Wewnętrznego Egzaminu Wstępnego”.

Kurs zawiera również podstawową wiedzę o budowaniu systemów grzewczych stosowanych do współczesnych domów mieszkalnych. Trzydniowy cykl szkoleniowy jest konieczny do poprawnego stosowania wykonywanych z Akubetu urządzeń, przeznaczonych typowo do celów ogrzewania domów drewnem, jako głównego lub alternatywnego źródła ciepła.

Jednodniowe szkolenia prezentują produkowane i sprzedawane przez Cebud wyroby i urządzenia, przeznaczone do budowy pieców i kominków w technologii prefabrykacji, na bazie nowej generacji szamotu- kompozytu akumulacyjnego „Akubetu”.

Program zawiera również krótkie szkolenie praktyczne z podstawowych zasad stosowania wyrobów i produkowanych materiałów. Szkolenie jest też zalecane firmom które pierwsze szkolenia odbyły już przed wieloma laty, a obecnie chcą zaktualizować swoją wiedzę – zwłaszcza o wprowadzanych nowych produktach i technologiach (np. technologii spalania w piecokominkach gazu drzewnego).

Udział tylko w jednodniowym szkoleniu skoncentrowanym na wybranych produktach, również jest potwierdzany wydaniem Dyplomu Udziału w Szkoleniu Produktowym, który w ten sposób dopuszcza do stosowania niektórych wyrobów Producenta (zwykle płyt akumulacyjnych do budowy ciepłych brył) i upoważnia do ich zakupu i stosowania. Prefabrykaty Akubetowe firmy Cebud są sprzedawane wyłącznie osobom które uzyskały uprawniający do ich stosowania dyplom.

Jedno i trzydniowe szkolenia są nieodpłatne.

Organizowane tylko w ogłoszonych terminach i po potwierdzeniu zgłoszenia przez Biuro Organizatora.

Wszystkie terminy w dziale AKTUALNOŚCI.
Zgłoszenia: e-mail: marketing@cebud.eu
Informacje szczegółowe: +48 664 058 205 lub 692-474-762

Wszystkich zainteresowanych nowymi rozwiązaniami w kwestii stosowania nowoczesnych technologii zduńskich, tak by przyjaźnie dla środowiska i tanio ogrzewać całe domy drewnem pragniemy zachęcić do wzięcia udziału w naszych zduńskich Szkoleniach Produktowych oraz w „Szkole Zduńskiej”.

Jednodniowe szkolenia prezentujące produkowane i sprzedawane przez Cebud wyroby i urządzenia, przeznaczone do budowy pieców i kominków w technologii prefabrykacji, na bazie nowej generacji szamotu- kompozytu akumulacyjnego „Akubetu”.

W programie krótkie szkolenie praktyczne z podstawowych zasad stosowania wyrobów i prezentowanych materiałów. Szkolenie jest też zalecane firmom które pierwsze szkolenia odbyły już przed wieloma laty, by mogły zaktualizować swoją wiedzę o nowych produktach.

Udział potwierdzony jest wydaniem Dyplomu Udziału w Szkoleniu Produktowym, który równocześnie dopuszcza do stosowania niektórych wyrobów Producenta (zwykle płyt akumulacyjnych do budowy ciepłych brył).

Jedno i trzydniowe szkolenia są nieodpłatne.

Organizowane tylko w ogłoszonych terminach i po potwierdzeniu zgłoszenia przez biuro Organizatora.

Wszystkie terminy w dziale AKTUALNOŚCI.
Zgłoszenia: e-mail: marketing@cebud.eu
Informacje szczegółowe: 795-464-006 lub 692-474-762

Wszystkich zainteresowanych nowymi rozwiązaniami w kwestii stosowania nowoczesnych technologii zduńskich, tak by przyjaźnie dla środowiska i tanio ogrzewać całe domy drewnem pragniemy gorąco zachęcić do wzięcia udziału w naszych „Zduńskich Szkoleniach Zasadniczych” oraz w „Szkole Zduńskiej”.

Szkolenia proekologicznego ogrzewania współczesnych domów drewnem – polskim OZE

Szkolenia odbywają się pod patronatem Małopolskiego Cechu Zdunów i przy współudziale pracowników naukowych AGH oraz UJ.