Scroll to top
pl

Gaz drzewny

Nowość!!!!

CIEPŁO z pieców i kominków również dla KRAKOWA !!!

– jeżeli „chwilowo”  – nie możemy SPALAĆ biomasy drzewnej

– to możemy ją ZGAZOWYWAĆ !

Hybrydowe PIECE – PIECOKOMINKI na DREWNO i GAZ DRZEWNY ze zgazowanego peletu –

– szansą na ogrzewanie i pozyskiwanie ciepłej wody z OZEw budynkach po 1 stycznia 2021 r.

 

Cebud znany producent prefabrykowanych akumulacyjnych wkładów piecowych (paleniska PPA + kanały CMA), spalających biomasę drzewną, wprowadza  innowacyjną technologię polegającą na zgazowaniu peletu i spalaniu własnej produkcji eko gazu drzewnego. Pelet  nie jest wtedy – tak jak w innych wkładach czy piecykach („kozach”) spalany, lecz  zgazowywany w dołączonym urządzeniu – gazogeneratorze. W komorze, paleniska spala się już wtedy wyłącznie bio gaz drzewny, charakteryzujący się dużym, wysokim płomieniem kominkowego ognia. Technologia ta, rozpoczyna  w rzemiośle zduńskim nową erę pieców opalanych własnej produkcji eko gazem drzewnym ze zgazowanego peletu, które oprócz ozdobnej i rekreacyjnej funkcji kominkowej, będą zapewniać  skuteczną funkcję stabilnego, głównego, niezależnego oraz przewidywalnego źródła ogrzewania budynków mieszkalnych OZE.

Po ręcznym, a więc niewymagającym zasilania prądem elektrycznym zasypaniu komory gazogeneratora,  dużą porcją wskazanego przez producenta peletu, niemal od razu po rozpaleniu go płynną podpałką, za szybą widać  już tylko duży, wypełniający całą wysokość komory paleniska piękny ogień, który po około 2-3 godzinnym cyklu palenia, wystarczająco szybko nagrzewa akumulujący ciepło, wykonany z najnowszej generacji kompozytu szamotowego (Akubetu) wkład piecowy z kanałami piecowymi oraz zewnętrzną bryłę obudowy grzewczej z akumulacyjnych płyt (CPA) lub kafli (łącznie o wadze ok. 1-2 tony). W zależności od dobranej do potrzeb grzewczych budynku wielkości paleniska i typu generatora gazu, jednorazowy zasyp peletu może wynosić od 7,5-11,5 kg, co jest równoważne załadunkowi 10-15 kg drewna bukowego. Wybudowany z Akubetu piec – piecokominek, w czasie spalania własnej produkcji gazu drzewnego z ponad 90% sprawnością zostaje nagrzany do temperatury ok.  70⁰ C, zapewniając poprzez promieniowanie podczerwone, średnio 12-24 godzinny okres grzewczy z mocą od 1,5-4,5 kW, a dodatkowo naturalną konwekcję powietrzną lub wodną, rozprowadzaną do innych pomieszczeń domu (CO , CWU).

W ten sposób, nowe hybrydowe wkłady piecowe, opalane tradycyjnie drewnem kawałkowanym lub własnej produkcji gazem drzewnym wytworzonym w niezależnym od dopływu prądu gazogeneratorze, czynią piecokominek bardzo komfortowym i wygodnym systemem ogrzewania i pozyskiwania ciepłej wody z OZE, umożliwiając równoczesnie spełnienie obowiązujących od 1 stycznia br. nowych, niezwykle wymagających warunków zapotrzebowania na ciepło EP. Ponadto rozwiązują również problem magazynowania opału, gdyż zabezpieczenie paliwa jakim jest pelet, zwykle okazuje się znacznie łatwiejsze. W ten sposób hybrydowe  piece – piecokominki, stają się rzeczywiście alternatywnym, całkowicie niezależnym od prądu i warunków pogodowych, stabilnym i przewidywalnym źródłem pozyskiwania ciepłej wody i ogrzewania domów czystym i neutralnym klimatycznie OZE.

Jeżeli w dotychczas produkowanych, akumulacyjnych wkładach piecowych, emisja była już na poziomie 2-krotnie niższym niż dopuszcza to Ekoprojekt (zob. Tab. z wykresami emisji), to wprowadzenie strzeżonej patentem technologii zgazowania peletu, pozwala zapewnić już ją na poziomie aż 20-30-krotnie niższym, niż osiąganym przy spalaniu dużych porcji drewna. Ponadto, zastosowane techniczne zabezpieczenia eksploatacyjne, pozwalają dodatkowo zagwarantować ten niski poziom emisji, również w warunkach ich  rzeczywistego użytkowania.

Jeżeli piec będzie używany do spalania eko gazu drzewnego, to oczywiście tym samym nie będzie występowało w nim spalanie paliw stałych. Będzie więc mógł być użytkowany tam, gdzie jeszcze obowiązują ograniczenia czy zakazy palenia drewnem w kominkach – jak np. w Krakowie. Jeżeli natomiast zostanie znów przywrócona możliwość palenia drewnem, stosowanie peletu będzie mogło stanowić alternatywną, bardzo wygodną formę użytkowania hybrydowego pieca – piecokominka, a także sposóbem na jeszcze niższe emisyjnie, a zarazem neutralne klimatycznie ogrzewanie budynków odnawialnymi źródłami energii (OZE).

Cebud, rozszerzając sprzedaż i budowę prefabrykowanych piecokominków na biomasę drzewną o hybrydowe wkłady piecowe zgazowujące pelet, umożliwia również dostęp do odpowiedniego rodzaju peletu, który zapewni właściwy sposób jego zagazowania, i którego koszt uczyni ogrzewanie peletem porównywalnym  z kosztami ogrzewania bukowym drewnem kominkowym.

Ponad 60 wzorów produkowanych przez Cebud piecowych palenisk akumulacyjnych, pozwala na  ich zabudowę w niemal każdej dowolnie zaprojektowanej architekturze bryły piecokominka – tynkowanej lub kaflowej, zapewniając jej nie tylko piękny piecowy lub kominkowy wygląd, lecz również komfortowy w obsłudze, a zarazem najtańszy i niezależny od prądu, przewidywalny system grzewczy o całkowicie bezpiecznej dla zdrowia mieszkańców i środowiska emisji.

Doskonale wpisuje się to również we współczesną europejską transformację energetyczną w kierunku zwiększania stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) i większej ochrony klimatu przed emisją gazów cieplarnianych ze spalania paliw kopalnych – w tym gazu ziemnego, jak również w nowe wymagania określające zapotrzebowanie na  nieodnawialną energię pierwotną (EP).

Jeżeli rzeczywiście za kilka lub kilkanaście lat, nie będzie już można stosować do ogrzewania domów żadnych paliw kopalnych – w tym również gazu ziemnego, to wtedy jedynym przewidywalnym i stabilnym sposobem ich ogrzewania OZE, będą budowane przez zdunów piece pokojowe – w tym innowacyjne, hybrydowe piecokominki na drewno, brykiet lub eko gaz drzewny ze zgazowanego peletu.

Wykorzystajmy szansę, jaką stwarzają dziś nowe zduńskie technologie grzewcze, także dla upowszechniania zasad „ekologii integralnej”, by przyczyniając się do ochrony powietrza i środowiska, równocześnie zapewniać mieszkańcom dostęp do najtańszego i najzdrowszego systemu ogrzewania domów OZE.