O firmie

CEBUD

Naszą misją jest przywrócenie najtańszego i najzdrowszego ogrzewania całych domów drewnem w oparciu o współczesne piece pokojowe–piecokominki, emitujące ciepło przez promieniowanie podczerwone akumulacyjnych ścian, z którym łączymy piękno naturalnego ognia i architektury rekreacyjnego kominka czy tradycyjnego pieca kaflowego.

Współczesna technologia grzewcza pieców pokojowych – piecokominków, pozwala zapewnić główne ogrzewanie całego domu drewnem w sposób stabilny, wygodny (ciągłe przez 12 godzin bez dokładania drewna) i oczywiście proekologiczny ( znacznie poniżej granicznych wymogów Ekoprojektu).

Uniezależniając ogrzewanie domu od importowanych paliw a zwłaszcza od dopływu prądu, przywracamy mieszkańcom całkowite bezpieczeństwo energetyczne!

Opierając system ogrzewania domu na biomasie drzewnej ( drewno opałowe, brykiet drzewny) zapewniamy dostęp do najtańszego ciepła, podnosząc w ten sposób komfort cieplny i zapobiegając ubóstwu energetycznemu !

Zapewniając obecność w polskim miksie energetycznym DREWNA – POLSKIEGO OZE, przyczyniamy się do szybszego i tańszego wypełniania założeń Europejskiego Zielonego Ładu, upowszechniając produkcję neutralnej klimatycznie energii z najpowszechniej dosępnego odnawialnego źródła energii.

– ogrzewanie całego domu JEDNYM PIECEM – tylko 1-2 załadunkami biomasy drzewnej na dobę.
– ogrzewanie stabilne i niezależne od dopływu prądu i warunków pogodowych – nawet pod nieobecność mieszkańców.
– ogrzewanie gwarantujące najniższe możliwe poziomy emisyjności, przy zwiększonych piecowych załadunkach drewna – brykietu drzewnego.
– ogrzewanie gwarantujące najniższe możliwe koszty ogrzewania, zawsze dostępnym paliwem.
– ogrzewanie nowobudowanych domów biomasą, pozwala znacznie obniżyć koszty ich budowy (zgodnie z Dyrektywą PEiR2010/31/UE z 19 maja 2010 r.), a zaoszczędzonymi środkami pokryć koszt budowy piecokominka ( inaczej niż przy dogrzewaniu kominkiem)

Nasza firma istnieje na rynku od

Skorzystaj z naszego doświadczenia

Zobacz nasze realizacje na filmie

Co to jest PIECOKOMINEK?

To współczesny piec pokojowy – czyli tradycyjny piec pokojowy z kominkową wizją ognia.

Tradycyjny piec pokojowy ( piec kaflowy) zawsze służył jako główne, podstawowe ogrzewanie pomieszczenia w którym był posadowiony. Mógł stanowić główne źródło ciepła, gdyż zapewniał długi kilkunastogodzinny okres grzewczy bez konieczności dokładania opału. Nie pozwalał jednak cieszyć domowników kominkowym widokiem ognia i dlatego dawniej w niektórych salonach budowano oprócz pieca także kominek.

Współczesny piec, czyli piecokominek łączy dziś te dwie funkcje. Możemy mieć zarówno najzdrowsze i stabilne wielogodzinne ogrzewanie – w dodatku wszystkich pomieszczeń domu, a równocześnie możliwość cieszenia się widokiem naturalnego ognia jak w typowym kominku (tyle że przez szybę – ale za to zawsze czystą). Różni go jednak od kominka częstotliwość dokładania drewna do paleniska, która ogranicza się jak w tradycyjnym piecu, tylko do 1-3 razy na dobę ( zwykle co 12 – 24 godz.)!

Dlaczego z AKUBETU?

Akubet to nowej generacji materiał szamotowy – kompozyt akumulacyjny o zwiększonych parametrach grzewczych.(opatentowany przez Cebud)

Wytwarzane przez Cebud prefabrykowane z Akubetu akumulacyjne piecokominki, pozwalają dzięki tym parametrom – jedną instalacją grzewczą, ogrzać powierzchnię domu taką, jaką dawniej ogrzewały 2-3 tradycyjne piece kaflowe. Trzykrotnie wyższa przewodność – moc grzewcza AKUBETU, zapewnia zatem możliwość ogrzewania trzykrotnie większej powierzchni domu lub dostarczania ciepła do pomieszczenia o trzykrotnie większym zapotrzebowaniu na ciepło np. stare domy.

Ponadto AKUBET pozwala na zwiększenie wielkości jednorazowego załadunku paliwa (drewna, brykietu drzewnego) o tyle, by móc bez dodatkowych doładunków, ogrzewać cały dom przez okres12-24 godzin (w dawnych piecach potrzebne były 2-3 załadunki częściowe).To zdecydowane podniesienie komfortu użytkowania instalacji grzewczej.

Aby zapewnić tego rodzaju możliwości grzewcze wytwarzanym piecokominkom, Cebud produkuje z AKUBETU:
– prefabrykowane akumulacyjne paleniska piecowe i piecowe kanały dymowe ( wkłady piecowe),
– akumulacyjne płyty ścienne, stosowane jako zewnętrzna obudowa bryły grzewczej.
Różnego rodzaju i wielkości płyty grzewcze, posiadają również doskonałe parametry konstrukcyjne, umożliwiające budowę samonośnych obudów wkładów piecowych i kominkowych, nawet z bardzo dużymi szybami narożnymi czy trójstronnymi.

Dlaczego budujemy PIECOKOMINKI z AKUBETU?

bo dzięki temu, oprócz funkcji ozdobnej tzw. kominkowej, mogą równocześnie posiadać funkcję głównego i stabilnego ogrzewania całego domu, w sposób nie wymagający obsługi częstszej niż 1 – 2 razy na dobę, zapewniając zarazem ciepło w sposób zrównoważony, bez efektu przegrzewania pomieszczeń.

bo taki piecokominek nie brudzi ścian, nie wymaga częstego czyszczenia szyby i częstego wynoszenia popiołu ( jak stare kominki ), a dzięki większym jednorazowym załadunkom drewna i przez to dłuższemu okresowi spalania, zapewnia dłuższy okres oglądania pięknego, naturalnego ognia z drewna.
bo może zapewnić samowystarczalność, i pełną niezależność energetyczną ( od importowanych paliw a zwłaszcza od dostaw prądu ). Zapewnia w ten sposób bezpieczeństwo jakiego inne odnawialne źródła energii (OZE) dać nie mogą
bo może zapewnić najtańsze ogrzewanie ( tańsze od węgla i tym bardziej od gazu GZ ).
bo zapewnia najzdrowszy systemem ogrzewczy, oparty na promieniowaniu podczerwonym, do minimum ograniczając konwekcję powietrza ( a wraz z nią unoszenie kurzu i pyłów ).
bo może skutecznie współpracować z innymi odnawialnymi źródłami energii (OZE) np. ogniwami fotowoltaicznymi, solarami, pompami ciepła czy też prądem elektrycznym – zwłaszcza tańszym nocnym – jeżeli zostanie wyposażony dodatkowo w grzałkę elektryczną.
bo doskonale wpisuje się w tzw. zieloną transformację energetyczną, – zwiększa wykorzystanie OZE i zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, gdyż drewnem zastępuje spalanie kopalnych źródeł energii ( węgla, gazu ).
bo przy jednorazowym nawet dużym załadunku drewna – brykietu ( do 20 kg ) spełnia z zapasem wymagania emisyjne a jeżeli zostanie wyposażony w dodatkowe zabezpieczenia eksploatacyjne, może całkowicie wyeliminować możliwość błędów użytkowania i nie ekologicznego spalania.

Odbiorcy i partnerzy

Odbiorcy

którzy chcą mieć „dwa w jednym” – czyli tak przyjemność rekreacji przy palącym się naturalnie pięknym ogniu w kominku, jak i stabilne przez długi okres czasu, nie absorbujące, wygodne w obsłudze, a zarazem najtańsze i najzdrowsze ciepło w domu.
którzy chcą mieszkać w otoczeniu najzdrowszego ciepła z promieniowania podczerwonego, przy do minimum ograniczonym konwekcyjnym krążeniu powietrza
którzy nie mają czasu na absorbującą obsługę, ciągłe dokładanie drewna i regulowanie paleniska
którym zależy na ochronie klimatu i środowiska, – czyli na stosowaniu tylko najbardziej proekologicznych instalacji i odnawialnych źródeł energii ( OZE )
którzy chcą skutecznie przyczyniać się do ochrony klimatu poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) do atmosfery
którzy chcą mieć najtańsze a zarazem najpiękniejsze ciepło w domu.
którzy cenią sobie bezpieczeństwo energetyczne i chcą być niezależni od dopływu prądu importowanych paliw czy ciepła sieciowego

Partnerzy firmy cebud

architekci chcący projektować ogrzewanie domów w oparciu o technologie OZE, oparte o instalacje podnoszące zarazem jego walory estetyczne i zapewniające najtańszy główny lub alternatywny system ogrzewania (oparty na pozyskiwaniu ciepła z drewna – biomasy drzewnej).
zduni, którzy dzięki zastosowaniu prefabrykatów z Akubetu, chcą budować współczesne piece pokojowe, umożliwiające komfortowe ogrzewanie całych domów drewnem i TYLKO JEDNYM piecokominkiem i TYLKO JEDNYM załadunkiem na średnio 12 – 24 godzin
zakłady zduńskie i kominkowe z rejonów szczególnie zagrożonych smogiem lub z rejonów o szczególnych walorach turystycznych, w których dopuszczane jest stosowanie do celów grzewczych wyłącznie najbardziej niskoemisyjnych i proekologicznych odnawialnych źródeł energii, a także dodatkowych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
instalatorzy innych urządzeń OZE, którzy chcą uzupełnić ich możliwości grzewcze uzależnione od warunków zewnętrznych czy prądu elektrycznego, gwarantującym stabilność i niezależność energetyczną współczesnym piecem pokojowym – piecokominkiem opalanym drewnem energetycznym – biomasą drzewną.

Jak ogrzewamy?

Promieniowaniem podczerwonym zamiast konwekcji . Dziś niemal wszystkie znane systemy grzewcze, ogrzewają na zasadzie konwekcji – krążenia powietrza w pomieszczeniach. W ten sposób dogrzewa domy również większość typowych kominków konwekcyjnych. Współczesne piece pokojowe czyli piecokominki z Akubetu, , ogrzewają jak dawniej tradycyjne piece kaflowe, czyli w najlepszy i najzdrowszy sposób jaki nam dała natura – czyli przez promieniowanie podczerwone. Łączą przy tym w sobie, ozdobną funkcję kominka z piecowym systemem grzewczym.

W pomieszczeniu, w którym stoi piecokominek, zwykle nie ma kratek z wywiewem ciepłego powietrza – jest tylko promieniowanie podczerwone nagrzanej powierzchni obudowy. Ewentualne rozprowadzenie ciepłego powietrza drogą jak najmniejszej i wyłącznie grawitacyjnej konwekcji, stosuje się tylko do bardziej oddalonych pomieszczeń lub na piętro budynku. Jeżeli projektowanie piecokominka, odbywa się już na etapie projektowania domu przez architekta, możliwe jest całkowite zrezygnowanie z konwekcji i ogrzewanie wszystkich pomieszczeń domu wyłącznie promieniowaniem “ciepłych ścian” piecokominka (tzw. hipokaust).

Aby ułatwić wykorzystywanie piecokominka jako głównego systemu podstawowego i głównego ogrzewania domu, można doposażyć go także w grzałkę elektryczną, która zapewni nagrzanie zasobnika i mas akumulacyjnych z Akubetu prądem elektrycznym – zwłaszcza nocnym po obniżonej cenie lub pozyskiwanym z własnych ogniw fotowoltaicznych lub innych źródeł. Może zapewniać w ten sposób ogrzewanie nawet przez wiele dni podczas nieobecności użytkowników.

Taki “ozdobny piec akumulacyjny” może funkcjonować również jako system ogrzewczy budynku podczas nieobecności jego mieszkańców w całym 12 – 24 jego cyklu grzewczym, jeżeli zostanie doposażony w automatyczne sterowanie spalania,. Ogranicza bowiem obsługę nawet tylko do jednorazowego (wieczornego) załadunku – zapewniając przy tym przez pierwsze godziny “kominkowy” efekt płonącego naturalnego ognia z drewna.

Warto w swoim własnym domu zainstalować taki najzdrowszy system grzewczy, i wykorzystywać zdrowotne działanie fal promieniowania podczerwonego. Jeżeli jego obsługa wsparta dodatkowo automatycznym sterowaniem, okaże się faktycznie nieuciążliwa i nie absorbująca czasowo, sprowadzając się tylko do jednego lub dwóch załadunków opału na dobę, to osiągnięty komfort użytkowania, znacznie przewyższy włożoną pracę dla jego obsługi.

Jeżeli ponadto przy dzisiejszej relacji cenowej, otrzymamy najtańszy system ogrzewczy domu (ponad 2 – krotnie tańszy niż przy ogrzewaniu węglem oraz wielokrotnie tańszy niż przy ogrzewaniu gazem GZ czy ciepłem sieciowym), to uzyskany efekt ekonomiczny będzie bardzo zachęcający do wybudowania takiego “kominka” który faktycznie jest piecem ciągłego ogrzewania.

Jeżeli promieniowanie podczerwone jest ciepłem bardziej przez nas odczuwalnym (odczucie ciepła jest o 2-4 stopnie wyższe niż to, które odczuwamy od nagrzanego powietrza) to dodatkowo możemy jeszcze zaoszczędzić na zmniejszeniu temperatury pokojowej, a przez to zużyciu drewna. Najbardziej naturalne ciepło podobne do ciepła słonecznego – we własnym domu, to nagroda za wybudowanie nieco droższego niż typowy kominek konwekcyjny – piecokominka akumulacyjnego z Akubetu.

20 powodów dlaczego Cebud

Publikacje i artykuły

 • Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii OZE a branża zduńska Jacek Ręka
 • „Ciepłe ubranie dla kominka” J.Ręka wyd. Kominek 2012
 • „Tradycyjne i nowe zduństwo” J.Ręka wyd. Kominek 2012
 • „Mówię kominek-myślę…” J.Ręka wyd. Kominek 2012
 • „Podwójna funkcja ognia ” J.Ręka wyd. Kominek 2011
 • „Ciepłe ściany pieców, kominków i pieco-kominków” J.Ręka wyd. Kominek 2011
 • „Kominek który stał się piecem” J.Ręka wyd. Kominek 2011
 • „Kominek XXI wieku” J.Ręka wyd. Kominek 2011
 • „Rewolucja w kozach” J.Ręka wyd. Kominek 2010
 • „Zamień kominek na pieco-kominek” J.Ręka wyd. Kominek 2009
 • „Ogrzewanie dla każdego” J.Ręka wyd. Kominek 2009
 • „Pieco-kominek III generacji c.d.” J.Ręka wyd. Kominek 2009
 • „Kominek akumulacyjny” J.Ręka wyd. Kominek 2009