Scroll to top
pl

Ogrzewanie całych domów drewnem

NAJZDROWSZY, NAJTAŃSZY i NAJPIĘKNIEJSZY SYSTEM OGRZEWANIA DOMÓW BIOMASĄ DRZEWNĄ

NAJZDROWSZE I NAJTAŃSZE OGRZEWANIE CAŁYCH DOMÓW DREWNEM – POLSKIM OZE

od 1987 roku

Koniecznie odwiedź nasz Krakowski salon

ogrzewanie całego domu JEDNYM PIECEM – tylko 1-2 załadunkami biomasy drzewnej na dobę.
ogrzewanie stabilne i niezależne od dopływu prądu i warunków pogodowych – nawet pod nieobecność mieszkańców.
ogrzewanie gwarantujące najniższe możliwe poziomy emisyjności, przy zwiększonych piecowych załadunkach drewna – brykietu drzewnego.
ogrzewanie gwarantujące najniższe możliwe koszty ogrzewania, zawsze dostępnym paliwem.
ogrzewanie nowobudowanych domów biomasą, pozwala znacznie obniżyć koszty ich budowy (zgodnie z Dyrektywą PEiR2010/31/UE z 19 maja 2010 r.), a zaoszczędzonymi środkami pokryć koszt budowy piecokominka ( inaczej niż przy dogrzewaniu kominkiem)

Założona w 1987 roku firma CEBUD od 35 lat specjalizuje się w zduństwie – ogrzewaniu budowanymi współczesnymi piecami pokojowymi – piecokominkami.
CEBUD jest znanym krajowym i europejskim producentem prefabrykowanych współczesnych akumulacyjnych pieców pokojowych. Dzięki wytwarzaniu ich z opatentowanego nowej generacji akumulacyjnego kompozytu szamotowego – Akubetu – umożliwia zastępowanie przez nie 2-3 tradycyjnych pieców kaflowych.

Ekspozycja Piecokominków, projekty i zamówienia w krakowskim salonie i biurze sprzedaży przy ul. Balickiej 320 (Mydlniki)

Architektura zewnętrznej bryły piecokominka z Akubetu może być nowoczesna lub tradycyjna, ale zawsze jest akumulacyjna i grzewcza.

TEORIA OGRZEWANIA współczesnym piecem pokojowym – PIECOKOMINKIEM

Tak jak od wieków tradycyjne piece kaflowe, tak i nasze piecokominki, czyli współczesne piece pokojowe z „szybą kominkową” są zdolne ogrzewać dom w sposób ciągły, typowo przez 12-24godzin, i to również w sposób bardzo komfortowy – tylko 1 – 3 załadunkami drewna na dobę, a więc bez konieczności ciągłego podtrzymywania ognia i uciążliwego częstego dokładania opału. Akumulując ciepło na okres grzewczy, są to piece okresowego palenia a nie stałopalne – jak typowe kominki które wymagają podtrzymywania w nich ognia.

Oprócz tego, że jak kominki są źródłem przyjemnej rekreacji – dzięki pięknej architekturze bryły i naturalnie pięknym ogniu oglądanym przez czystą szybę, są równocześnie źródłem zapewniającym główne ogrzewanie budynku w sposób stabilny i niezależny od dopływu prądu, po możliwie najniższych kosztach dzięki stosowaniu drewna opałowego jako paliwa (nie koniecznie drewna kominkowego).

WSPÓŁCZESNE PIECE POKOJOWE
PIECOKOMINKI

czyli piece z kominkowym widokiem ognia
które zapewniają:

 • główne ogrzewanie całego domu
 • bezobsługowo przez 12-24 godz. od załadunku
 • drewnem opałowym (energetycznym), brykietem drzewnym lub gazem drzewnym wytwarzanym z peletu
 • ogrzewanie niezależne od dopływu prądu i dostaw paliw kopalnych
 • wykorzystanie najtańszego odnawialnego źródła energii OZE
 • neutralność klimatyczną instalacji grzewczej
 • stabilność cieplną budynku w oparciu o biomasę drzewną
 • doskonałą współpracę z grzałkami elektrycznymi instalacją fotowoltaiczną, pompą ciepła
 • możliwie najniższe, całkowicie bezpieczne dla zdrowia i środowiska europejskie poziomy emisji
 • piękno architektury pieca tradycyjnego lub współczesnego
  • kaflowego
  • kaflowo – tynkowanego
  • tynkowanego
 • możliwość znacznego obniżenia kosztu budowy nowego domu, dzięki instalacji ogrzewania go biomasą

OFERTA

BUDOWA WSPÓŁCZESNYCH PIECÓW – PIECOKOMINKÓW I PRZEBUDOWA KOMINKÓW DO NOWYCH WYMOGÓW

Nasze piecokominki, to nie tylko piękna architektura i przyjemność kontaktu z żywym ogniem – ale przede wszystkim to skuteczny i najtańszy współczesny system ogrzewania oparty na najbardziej dostępnym OZE jakim jest drewno – biomasa drzewna.

Nasze akumulacyjne piecokominki to bardzo komfortowy system grzewczy – gdyż jest bardzo wygodny w obsłudze.

Jeden załadunek drewna pozwala na 12-24 godz. stabilny, bezobsługowy okres grzewczy, który w dodatku jest całkowicie niezależny od dopływu prądu i dostarcza ciepło gdy go braknie. Duży jednorazowy załadunek drewna zapewnia piękny kominkowy widok ognia – nawt przez 2 godziny, a w kolejnych 12- tu – najzdrowsze ogrzewanie przez promieniowanie nagrzanej bryły piecokominka.

Stare kominki niespełniające nowych wymogów emisyjnych – również dostosowujemy i modernizujemy przez co zwiększamy i wydłużamy ich funkcję grzewczą – nawet dwukrotnie. By móc je nadal używać, trzeba to uczynić przed końcem 2022 r.

Aby oferowane piecokominki mogły zapewnić również możliwie najskuteczniejszy system grzewczy domu, muszą uwzględniać warunki techniczne i zapotrzebowanie budynku na ciepło. Dlatego wizyta w salonie firmowym i ich sprzedaż musi opierać się na przedstawionym projekcie domu i ewentualnej wizji lokalnej na budowie. Zaplanowanie piecokominka jako głównej instalacji ogrzewczej domu (choć nie jedynej) jeszcze przed zamknięciem uzgodnień z architektem, pozwoli skorzystać z możliwości które stworzyły regulacje Unijne i obniżyć koszt budowy przynajmniej o tyle, ile będzie kosztowała cała instalacja grzewcza oparta na piecokominku (co i cwu)

PRODUKCJA

Cebud jest znanym na rynku krajowym i europejskim producentem prefabrykowanych pieców – tzw. piecokominków oraz kominków akumulacyjnych z opatentowanego nowej generacji akumulacyjnego kompozytu szamotowego AKUBETU. W ofercie posiada kilkadziesiąt modeli akumulacyjnych palenisk piecowych, kilka typów prefabrykatów do budowy piecowych kanałów akumulacyjno-grzewczych oraz kilka rodzajów płyt do budowy zewnętrznych ścian grzewczych pieców i kominków. Jest właścicielem licznych patentów i wzorów przemysłowych. Produkowane/prefabrykowane piece, typowo są przeznaczone do spalania drewna lub brykietu drzewnego. Obecnie w laboratorium zakładowym prowadzi badania nad wdrożeniem produkcji pieców do produkcji i spalania gazu drzewnego.

Wytwarzane prefabrykaty do budowy akumulacyjnych pieców pokojowych są sprzedawane wyłącznie do firm zduńskich i partnerskich, które po ukończeniu odpowiedniego cyklu szkoleniowego zdobyły dyplom uprawniający do budowy z nich instalacji grzewczych – piecokominków.

Cebud kontynuuje również produkcję – kiedyś pierwszych na krajowym rynku, bezwłóknistych płyt izolacyjnych do pieców i kominków, wytwarzanych z ekspandowanego perlitu, które izolując pozwalają równocześnie wydłużyć ich okres grzewczy.

Wobec ponownego wzrostu zainteresowania rynku tradycyjnymi ozdobnymi kaflami piecowymi, CEBUD przywrócił swoją najstarszą produkcję – ręczny wyrób kafli w najlepszej technologii wygniatania ich z gliny. Przywraca w ten sposób możliwość budowy tradycyjnych pieców kaflowych o przepięknej ornamentyce gzymsów, cokołów i kafli – w tym dwóch typów kafli o zabytkowych już wzorach i dwóch wzorów współczesnych.

SZKOŁA NOWEGO ZDUŃSTWA

Firma CEBUD od 35 lat rozwija innowacyjne technologie zduńskie indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych współczesnymi akumulacyjnymi piecami pokojowymi – piecokominkami budowanymi przez wykwalifikowanych zdunów, z użyciem tradycyjnych i współczesnych materiałów oraz typowych i innowacyjnych urządzeń branży zduńskiej. Aby skutecznie wykorzystać je do budowy pieca pokojowego – tzw. piecokominka, który będzie mógł stanowić główne i stabilne ogrzewanie całego domu drewnem – biomasą drzewną, firma aktywnie angażuje się w prowadzone przez Cech zduński lub pod jego patronatem szkolenia techniczne i dokształcające kursy branżowe czeladnicze i mistrzowskie dla dorosłych chcących przysposobić się do wykonywania zawodu zduńskiego, i wykonywać go w sposób bezpieczny, zgodny z aktualną wiedzą, wymaganiami technicznymi i emisyjnymi.

Zaproszenia kandydatów na organizowane cykle branżowych i technicznych szkoleń oraz do rocznej „Szkoły Nowego Zduństwa” przygotowującej do zdobycia zawodowego tytułu Czeladnika lub Mistrza, są ogłaszane systematycznie na stronie Małopolskiego Cechu Zdunów lub firmy Cebud w różnych terminach.