Scroll to top
en pl

Ceramiczne płyty akumulacyjne

CPA i CPA - M

CPA i CPA - M

CPK+

CPK+

CPK

CPK

Tabela porównawcza

Parametry grzewcze płyt

PRODUKTY

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA – λ

[W/m×K]

POJEMNOŚĆ CIEPLNA MASOWA – cp

[kJ/kg×K]

POJEMNOŚĆ CIEPLNA OBJĘTOŚCIOWA – cv

[kJ/m3×K] × 103

GĘSTOŚĆ

 

[kg/dm3]

CPA 1,51 2,61 1,11 2,35
CPA – K
1,29 1,93 0,96 2,01
CPK+ 2,10 2,24 1,06 2,11
CPK 1,00
2,18 1,03 2,12

– próbka do badań wysuszona w 110° C

Badania wykonane metodą przeprowadzania strumienia ciepła urządzeniem ISOMET 2114 w temperaturze 35°C

Wyniki mogą się różnić w zależności jaką metodą badawczą były one wykonane.